اهمیت ندادن به حرف دیگران

اهمیت ندادن به حرف دیگران از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

به گفته دکتر ماکان آریا پارسا اهمیت ندادن به حرف دیگران به ظاهر ساده به نظر می رسد، اما واقعا آسان نیست! شاید بپرسید چرا نباید به حرف دیگران اهمیت دهیم؟ حقیقت این است که بسیاری از نظراتی که در مورد ما داده می شوند، کارشناسی شده نیست و شاید

بیشتر بدانید