زنان کارآفرین موفق ایرانی

زنان کارآفرین موفق ایرانی از دید دکتر ماکان آریا پارسا

به گفته دکتر ماکان آریا پارسا زنان کارآفرین موفق ایرانی تاکنون توانسته اند با ایده های جذابی که داشته اند دنیا را تکان بدهند. کارآفرینی به هیچ عنوان سن و سال نمی شناسد. هر شخصی می تواند به عنوان یک کارآفرین فعالیت رسمی خودش را آغاز نماید. کارآفرینی سختی های

بیشتر بدانید