• به گفته دکتر ماکان آریا پارسا مقیاس رشد اجتماعی وایلند یکی از مقیاس های تحولی است. وظیفه ی این مقیاس اندازه گیری میزان توانایی و قدرت هر شخص برای برآورده کردن نیازهای عملی می باشد. همین طور این مقیاس با میزان توانایی هر شخص برای قبول مسئولیت هم سروکار دارد. به این صورت که اساس مقیاس رشد اجتماعی وایلند بر این است که هر شخص در زندگی خود تا چه اندازه ای و توانایی انجام چه کارهایی را دارد. در همین راستا ذکر این موضوع از این قاعده مستثنی نمی باشد که این مقیاس در برگیرنده ی محدوده ی سنی تولد تا بالاتر از 25 سالگی می باشد. این مقیاس بیشتر در سنین پایین تر کارآمد تر بوده و نتایج خود را در گروه های عقب مانده ی ذهنی خیلی واضح تر نشان می دهد.

  تعریف رشد اجتماعی وایلند

  پاسخنامه  وایلند

  طبق صحبت های دکتر ماکان آریا پارسا مقیاس رشد اجتماعی وایلند دارای 117 نمونه سوال متفاوت است. این ماده ها به گروه های یک ساله تقسیم شده و در هر کدام از این ماده ها، اطلاعات مورد نیاز به وسیله ی خود آزمونی به دست می آید. اصلی ترین ماده های این مقیاس به 8 طبقه ی اصلی تقسیم می شوند که به شرح زیر هستند:

  1. خودیاری عمومی
  2. خود یاری در غذا خوردن
  3. خود یاری در لباس پوشیدن
  4. خود فرمانی
  5. اشتغال
  6. ارتباط زبانی
  7. جا به جایی
  8. اجتماعی شدن

  تفسیر آزمون وایلند

  طبق نظر دکتر ماکان آریا پارسا تفسیر آزمون وایلند به این صورت است که برای اجرای آن نیاز به والدین یا افرادی است که به خوبی کودک را بشناسند.  در این صورت است که می توانند پاسخ این آزمون را تکمیل نمایند. برای کودکانی که دارای ناتوانی ذهنی هستند، بهتر است از سوالات مربوط به گروه های ابتدایی شروع کرد. اما کودکانی که دچار مشکلات و ناتوانی های ذهنی نیستند یا سطح ناتوانی آن ها خفیف و سن آن ها بالا است سطح آزمون آن ها باید  چند سال کمتر از سنشان باشد.

  برای شروع آزمون مقیاس رشد اجتماعی وایلند باید یک مرحله قبل تر از سن تقویمی شخص شروع کرد. در صورتی که فرد پاسخ درست به همه ی سوال ها داد، باید به سراغ گروه های سنی بالاتر رفت. البته زمانی که فرد حتی به یک سوال هم پاسخ صحیح نداد، باید به یک مرحله قبل از سن تقویمی شخص برگشت. این مراحل را به اندازه ای باید ادامه داد تا به تمامی سوالات پاسخ صحیح داده شود.  اگر کودک نتوانست به تمامی سوالات پاسخ صحیح دهد، باز هم به چند سال عقب تر بر می گردیم. آزمون وایلند را تا زمانی که کودک توانست نمره بگیرد ادامه می دهیم.

  تفسیر آزمون وایلند

  نحوه نمره گذاری آزمون وایلند

  در این بخش از محتوای مقیاس رشد اجتماعی وایلند به بررسی نحوه ی نمره گذاری آزمون وایلند می پردازیم. از دید دکتر ماکان آریا پارسا در این آزمون برای هر سوال یک نمره در نظر گرفته می شود. همین طور برای نمره گذاری هم از چند علامت استفاده می شود. این علامت ها به شرح زیر هستند:

  1. علامت (+): از علامت مثبت زمانی استفاده می شود که کودک بتواند عمل مورد نظر را با موفقیت کامل انجام دهد. در همین راستا ذکر این موضوع از این قاعده مستثنی نمی باشد که به هر علامت مثبت یک نمره در نظر گرفته می شود.
  2. علامت (-): از علامت منفی زمانی استفاده می شود که کودک نتواند عمل مورد نظر را با موفقیت انجام دهد. زمانی که در کنار هر سطر علامت منفی قرار بگیرد، آن سطر و عمل نمره نمی گیرد.
  3. علامت (NO+): یکی دیگر از علامت هایی که برای نمره گذاری آزمون هوش اجتماعی وایلند استفاده می شود، علامت +NO است. از این علامت زمانی استفاده می شود که کودک توانایی لازم را برای انجام آن عمل دارد، منتهی برخی عوامل مانع از انجام دادن آن عمل می شود. از جمله عواملی که می تواند در انجام آن عمل تاثیرگذار باشد، والدین و یا محدودیت های محیطی، اجتماعی و خانوادگی هستند. در همین راستا ذکر این موضوع از این قاعده مستثنی نمی باشد که به این علامت نمره ی یک تعلق می گیرد.
  4. علامت (-MO): علامت -MO یکی دیگر از انواع علامت هایی است که برای نمره گذاری آزمون هوش اجتماعی وایلند استفاده می شود. از این علامت زمانی استفاده می شود که کودک توانایی لازم را برای انجام دادن آن عمل نداشته باشد. به این صورت که اگر مجددا فرصت انجام آن عمل داده شود، باز هم آن کودکان توانایی انجام کار را نخواهند داشت. از این رو برای این علامت نمره ی صفر در نظر گرفته می شود.
  5. علامت (+F): علامت (F+)  یکی دیگر از علامت هایی است که برای نمره گذاری آزمون رشد اجتماعی وایلند استفاده می شود. از این علامت در زمانی استفاده می شود که کودک به دلایل خاصی توانایی انجام کاری را ندارد. به این صورت که اگر این معذوریت برطرف شود دوباره می تواند آن کار را انجام دهد. به این علامت نمره ی صفر تعلق می گیرد.
  6. علامت (F): به گفته دکتر ماکان آریا پارسا این علامت برای معذوریت هایی در نظر گرفته می شود که غیر قابل برگشت هستند. از جمله ی این معذوریت ها می توان به قطع عضو اشاره کرد. چون این امر موجب می شود تا عملکرد فرد محدود شود. برای عمل هایی که این علامت را دارند، نمره ی صفر تعلق می گیرد.
  7. علامت (+-): از این علامت در مواردی استفاده می شود که کودک یک کار را گاهی انجام می دهد و در مواقعی هم توانایی لازم را برای انجام آن نداشته باشد. به بیان ساده تر، یعنی کودک هنوز مهارت مورد نیاز را برای انجام آن کسب نکرده است.  در این صورت کودک علامت مثبت و منفی را می گیرد. نمره ای که برای این علامت تعلق می گیرد، نیم نمره است.  
  8. علامت (E): این علامت زمانی به کار گرفته می شود که شخص اصلا به مرحله ای نرسیده تا بتواند اقدام به انجام کاری نماید. از این رو به این علامت نمره ی صفر در نظر گرفته می شود.

  این مطلب ادامه دارد…

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای